Domáca vodáreň SCALA1

Akcia sa ešte nezačala alebo sa už skončila.: 15.4.2021 10.5.2021
Zostáva: 0 ks

Za nákup čerpadiel značky Grundfos v celkovej hodnote 1 150 € bez DPH - možno teraz získať domácu vodáreň SCALA1 3-45.

Akcia trvá od 15. 4. 2021 do 10. 5. 2021 alebo vyčerpania zásoby odmien.

Ako získať domácu vodáreň SCALA1?

  • zakúpte ľubovoľný počet a akékoľvek typy čerpadiel značky Grundfos v celkovej hodnote 1 150 € bez DPH
  • nákup musí prebehnúť v čase trvania akcie od 15. 4. 2021 a najneskôr do 10. 5. 2021
  • čerpadla musí byť zakúpená u našich veľkoobchodných zmluvných partnerov
  • nákup všetkých čerpadiel v hodnote1 150 € bez DPH musí byť na jednej faktúre
  • nákup registrujte tu na Grundfos Premium
  • akciu nemožno využiť opakovane


Vyplnenie požadovaných údajov podlieha schváleniu spoločnosťou Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., čím sa rozumie kontrola údajov zadaných inštalatérom.

Čerpadlá zaradená do Grundfos AKCIE 2021 nájdete v letáku akcie, ktorý je na stiahnutie tu.

Akcia sa ešte nezačala alebo sa už skončila.
Mám záujem o túto akciu