Obchodné podmienky

  • Každá akcia začína 5. deň v mesiaci a trvá do konca mesiaca alebo do vyčerpania zásob darčekov
  • Do akcie sú zahrnuté všetky čerpadlá značky Grundfos s výnimkou náhradných dielov
  • Registrácia do kampane pre ČR prebieha na adrese www.grundfospremium.cz a pre SK na www.grundfospremium.sk
  • Súťaže sa môže zúčastniť fyzická i právnická osoba podnikajúca v ČR a SK, ktorá vykonáva, na základe živnostenského registra, inštalatérsku činnosť (ďalej jen „inštalatér”)
  • Súťaž prebieha iba u našich zmluvných partnerov v ČR a SK
  • Darček získa ten inštalatér, ktorý zakúpi ľubovoľný počet a akýkoľvek typ čerpadiel značky Grundfos (pokiaľ nie je určené inak v podrobných pravidlách konkrétnej akcie) v určenej sume bez DPH na jednej faktúre/doklade u niektorého z našich zmluvných partnerov v období trvania akcie alebo do vyčerpania zásob daného darčeku v akcii a vyplní požadované údaje na www.grundfospremium.sk, v tvare firma, IČO, adresa, dátum nákupu, veľkoobchod u ktorého boli čerpadlá nakúpené, číslo nákupného dokladu
  • Na www.grundfospremium.sk je vždy vidieť aktuálny zostatok jednotlivých darčekov k rozdaniu
  • Registrácia a vyplnenie požadovaných údajov podlieha schváleniu spoločnosti Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., čím sa rozumie kontrola údajov zadaných inštalatérom
  • Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. org. zložka si vyhradzuje právo akciu kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť.
frame-scrollup