Cookies

Prevádzkovateľ webových stránok GrundFosPremium, si je vedomý skutočnosti, že pri svojej činnosti spracováva informácie, ktoré majú charakter osobných údajov v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov. Spoločnosť GrundFosPremium prehlasuje, že si je vedomá dôležitosti ochrany takýchto údajov a dodržiavanie všetkých zákonných a etických pravidiel súvisiacich s ich spracovaním považuje za významnú povinnosť voči svojim zákazníkom. Spoločnosť disponuje mnohými operačnými funkciami pre ochranu dôverných a osobných informácií.

Prevádzkovateľ GrundFosPremium pri svojej činnosti neposkytuje ani neposúva osobné informácie o svojich klientoch tretím osobám, nezhromažďuje ani nespracováva citlivé údaje o registrovaných užívateľoch, predovšetkým osobné údaje o národnostiach, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, náboženskom a filozofickom presvedčení, trestnej činnosti, zdravotnom stave a sexuálnom živote.

Cookies

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné pre správnu funkciu stránok, a ktoré preto niekedy umiestňujeme na váš počítač, tak ako väčšina veľkých internetových stránok.

Čo sú cookies?

Textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamihu, kedy tieto stránky začnete využívať. Stránky si tak na určitú dobu zapamätajú úkony, ktoré ste na nich vykonali, a preferencie (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie), takže tieto údaje už nemusíte zadávať znovu a preskakovať z jednej stránky na druhú.

Ako sa cookies používajú?

Tento web využíva cookies. Niektoré z nich nám pomáhajú sledovať, ktoré časti webu sú najnavštevovanejšie. K tomu používame nástroj DoubleClick od Google. Ak Vám nevadí sledovanie návštevnosti, ale nechcete byť identifikovaný, môžete vypnúť unikátnu identifikáciu prehliadača a povoliť použitie cookies na našom webe. Prípadne môžete nižšie na tej istej stránke nainštalovať opt-out rozšírenie pre všetky weby (funkčnosť tohto riešenia je plne v réžii firmy Google).

názov vyprší zdroj účel
_ga tretia strana Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník webovú stránku používa.
eu_cookie_consent vlastná Slúži na uloženie rozhodnutia návštevníka ohľadom ukladania cookies. Návštevníka nijako neidentifikuje.
_gid tretia strana Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník webovú stránku používa.
_gat tretia strana Používaný nástrojom Google Analytics na obmedzenie frekvencie odosielania požiadaviek.
visitor vlastná Obsahuje iba IP adresu návštevníka webu. Slúži na rozpoznanie, či pripojený užívateľ povolil cookies. Nikam sa hodnota ďalej neukladá.

Ako upraviť využívanie cookies

Využívanie cookies je možné upraviť podľa toho, ako potrebujete (napr. ich môžete vymazať). Podrobné informácie uvádzajú stránky wikipedia.org. Môžete vymazať všetky cookies, ktoré sú už na vašom počítači a väčšina prehliadačov taktiež ponúka možnosť zabrániť tomu, aby boli cookies na váš počítač ukladané. Ak však túto možnosť využijete, budete zrejme musieť manuálne upravovať niektoré preferencie pri každej návšteve daných stránok a nie je možné ani vylúčiť obmedzenie niektorých služieb a funkcií stránok.

Ďalšie identifikujúce cookies je možné na tejto stránke jednoducho povoliť alebo zakázať pomocou nasledujúcich odkazov. Teraz sú cookies zakázaný. Povoliť cookies / Zakázať cookies.